ORCHID / Phalaenopsis /
ORCHID / Phalaenopsis /
ORCHID / Phalaenopsis /

tacito

ORCHID / Phalaenopsis /

Normal price € 22.00

White - cascade, 1 stem, flower diameter = 11cm (usually 7-8cm)

Height 40 cm
Pot diameter | height = 11 cm | 11 cm

 

Pink - cascade, 1 stem, flower diameter = 12cm (usually 7-9cm)

Height 45 cm
Pot diameter height = 11cm | 11cm

________

Choose a color and notes